Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Łódzkie jednostki wojskowe
#16
Myślę że drzwi dało by radę załatwić, trochę znajomości się jeszcze ma Cool
Odpowiedz
#17
od strony budowanej Trasy Górna jest rozgrodzone i widać podziemne magazyny bazy paliwowej coś na kształt dużej ziemianki wzmocnionej półkolistym stropem betonowym.
(28-03-2014, 18:02)halskir napisał(a): Zaciekawiły mnie też szyny kolejowe,niestety nie udało mi się znaleźć tych z sygnaturą Kruppa a na pewno takie są.Najstarsze z 1931r.(niestety fota nie wyszła)
jeśli chodzi o stare tory to dużo tego na stacji bocznicy Olechów , podczas spacerków z BKB znaleźliśmy takie z oznaczeniami Thyssen a bardziej ich logo "trzech kółek pod mostkiem" co ciekawe wykorzystywanych do konstrukcji słupków ogrodzenia i wiaty garażowej często od wąskotorówki. Były też ze znakami cyrylicy.
Sorry za OT już kończę.
Odpowiedz
#18
W okresie powojennym były (stacjonowały) w Łodzi różne jednostki związane bardziej lub mniej z lotnictwem m.in.:
- 7 batalion radiotechniczny;
- Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 (różne nazwy)
- 1 Samodzielny batalion Inżynieryjno-Lotniczy;
- 4 batalion obsługi lotnisk;
- 2 Pomorska (Brandenburska) Dywizja Lotnictwa Szturmowego;
- 15 Terenowy Oddział Lotniskowy Łódź;
- 5 pułk lotnictwa szturmowego;
- 2 Samodzielny Inżynieryjno- Lotniczy Baon Lotniskowy;
- Szkoła Specjalistów Remontowych Lotnictwa;
- pułk lotnictwa cywilnego;
- Port Lotniczy
Odpowiedz
#19
Kilka słów o historii jednostek wojskowych w Łodzi.
Należy zacząć od czasu zimowo-wiosennego 1945 roku. W tym okresie w Łodzi stacjonowały krótko:
- 3. i 4. Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej;
- 5. DP (13., 15. i 17. pp, 22. pal i 14. bsap.);
- Oficerska Szkoła 2. Armii;
- 2 DLSz (dowództwo dywizji i 8. plsz).
Znacznie więcej jednostek znajdowało się w naszym rejonie poza Łodzią.
Jednocześnie przystąpiono do sformowania w Łodzi 11 DP (w tym jego 38 i 42 pp).
Również przystąpiono do organizowania Łódzkiego Okręgu Wojskowego nr VI, który praktycznie zaczął działać od połowy 1945 r. po powrocie wojsk z frontu. Jednakże z końcem listopada 1946 r. został rozformowany.
Po wojnie do Łódzkiego OW włączono:
- 18. DP jesienią przeniesiona do Skierniewic. W zamian przybyła 2 DP, ale umieszczona w woj. kieleckim.
- 1. Brygadę Piechoty Zmotoryzowanej ul. Łąkowa 11, rozformowana na początku 1946 r.;
- 14. BAPpanc.;
- 7. Zapasowy Pułk Artylerii (na jego bazie zostanie niebawem sformowany 82. Pułk Artylerii Ciężkiej) Tomaszów Maz.;
- 52. pas Zgierz;
- 2. BSap. Radom;
- 3. Pułk Łączności (w trakcie przeformowania na 1. Pułk Łączności) Zgierz (ul. Piątkowska);
- 2. Batalion Miotaczy Ognia (09.1945 do Skierniewic).
Po zlikwidowaniu Łódzkiego OW 2 DP podporządkowano Lubelskiemu OW, natomiast do Łodzi przeniesiono 8 DP (ul. 11 Listopada 81/83 oraz na ul. 6 sierpnia jej 34 pp.
Dyslokacja jednostek lotniczych na obszarze Łódzkiego OW w 1945–1946 ulegała wielu zmianom. Już w maju 1945 r. stacjonowały na jego terenie następujące lotnicze
jednostki bojowe:
- 1. Mieszanego Korpusu Lotniczego w Łowiczu;
- 2. DLSz w Łodzi, wchodzące w jej skład 6. i 7. plsz w Ujeździe 8. plsz w Łodzi; - 3.DLM (9., 10. i 11. plm) w rejonie Leźnicy pod Kutnem;
W lipcu rozformowano dowództwo wspomnianego korpusu lotniczego wraz z jednostkami pomocniczymi. W następnym miesiącu 7. i 8. plsz zostały przeniesione na lotnisko pod Tomaszowem Maz., gdzie we wrześniu trafiło również dowództwo 2. DLSz, dowództwo zaś 3. DLM przeniesiono z kolei do Ozorkowa.
Poza jednostkami bojowymi na obszarze omawianego okręgu dyslokowano latem 1945 r. także:
- 15. Szkolny Pułk Lotniczy w Radomiu,
- 18. Pułk Lotnictwa Cywilnego w Łodzi,
- 1. Batalion Inżynieryjny Lotnictwa w Lublinku
Szereg mniejszych jednostek zajmujących się obsługą naziemną lotniczych jednostek bojowych. Warto w tym miejscu dodać także, iż latem 1945 r. utworzono w Łódzkim OW dwa wojskowe porty lotnicze (I klasy w Łodzi i III klasy w Kielcach), które rozformowano w grudniu tego roku.
Zmiany w dyslokacji i organizacji jednostek lotniczych na obszarze Łódzkiego OW były stosunkowo częste w pierwszych dwóch latach powojennych, gdyż już pod koniec września 1945 r. 10 i 11. plm przeniesiono do Krakowa na lotnisko Rakowice-Czyżyny, gdzie kilka miesięcy później przeformowano je na 2 i 3. plm. W październiku przeniesiono także do Krakowa 9 plm, a w styczniu 1946 r. do Radomia (a więc ponownie na obszar Łódzkiego OW), gdzie go niebawem rozformowano.
• Następnie, pod koniec 1945 r., rozformowano również część jednostek obsługi lotniczej:
- 140., 141. i 147. kompanię obsługi technicznej lotnictwa w Łęczycy, Ujeździe i Tomaszowie Maz.;
- 18. Pułk Lotnictwa Cywilnego w Łodzi;
- dowództwo 7. Rejonu Baz Lotniczych w Łowiczu;
- 192. Ruchomą Lotniczą Bazę Remontową w Tomaszowie Maz.;
- 131. Stałe Warsztaty Lotnicze w Łodzi przeformowano zaś na Lotnicze Warsztaty Remontowe Lotnictwa nr 1. Natomiast do końca 1945 r. zachowano podstawową część lotnictwa operacyjnego w postaci 12 bojowych pułków lotniczych zgrupowanych w czterech dywizjach lotniczych, których reorganizację przeprowadzono dopiero w styczniu 1946 r. W wyniku dokonanych wówczas zmian, na obszarze Łódzkiego OW stacjonowały następujące jednostki i zakłady wojsk lotniczych:
• W Lublinku – dowództwo 2. DLS
- 5. pls; - 1. Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Lotniczych;
- 4. Batalion Obsługi Lotnisk;
- 1. Samodzielny Inżynieryjno-Lotniskowy Batalion Lotniczy
• W Łodzi – 1.Lotnicze Warsztaty Remontowe - Lotnicze Warsztaty Samochodowe;
• W Łowiczu – 2. Samodzielny Inżynieryjno-Lotniskowy - Batalion Lotniczy i dowództwo; - 7. Rejonu Baz Lotniczych;
• W Łęczycy – 7.plb - 2. Batalion Obsługi Lotnisk;
• W Tomaszowie Maz. – 6. pls - 3. Batalion Obsługi Lotnisk;
• W Ostrowach – Centralny Magazyn Amunicji Lotniczej;
• W Radomiu – 2. Eskadra Lotnicza Wojskowej Szkoły Pilotów w Dęblinie;
• W Zgierzu – 19. Stacjonarne Warsztaty Remontu Traktorów Lotnictwa.
Powyższa dyslokacja jednostek przetrwała w tym kształcie do października 1946 r., kiedy to rozformowano dwie dywizje lotnicze (1. DLM i 2. DLSz), wchodzące zaś w ich skład pułki lotnicze (1., 2. i 3. plm oraz 4., 5. i 6. plsz) usamodzielniono i podporządkowano – podobnie jak wcześniej 7. plb – bezpośrednio Dowództwu Lotnictwa WP, co ukształtowało zasadniczą strukturę sił powietrznych opartą na samodzielnych pułkach lotniczych. W następnym miesiącu rozformowano z kolei 2., 3. i 4. batalion obsługi lotnisk (w Łęczycy, Tomaszowie Maz. i Rudzie Pabianickiej).
Sama likwidacja Łódzkiego OW w końcu listopada 1946 r. nie wpłynęła na dyslokację jednostek lotniczych, które – wraz z wcieleniem województwa łódzkiego do Poznańskiego OW – zostały podporządkowane dowództwu wspomnianego okręgu (poza 2. Eskadrą Lotniczą Wojskowej Szkoły Pilotów w Dęblinie stacjonującą w Radomiu, która znalazła się wówczas na obszarze Lubelskiego OW).
Odpowiedz
#20
WOJSKO W GARNIZONIE ŁÓDZKIM
I. Jednostki wojskowe
JW 1184 - Wydział Kontrwywiadu Wojskowego w Łodzi (lata 60-te)
JW 1273 - 75.Okręgowy Skład Materiałów Pędnych (ul. 11 Listopada 111)
JW 1435 - 34.Okręgowy Skład Inżynieryjny (ul. 11 Listopada 111)
JW 1503 - 8. Łódzki Pułk WOW
JW 1567 - 109.Okręgowy Skład Materiałów Budowlanych (ul. Cmentarna 9)
JW 1571 - 9. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (1978 - 1999) (ul. Źródłowa 52)
JW 1697 - 16.Samodzielna Kompania Samochodowa Okręgu (ul. Żeligowskiego 39)
JW 1779 – Składnica Zaopatrzenia Materiałowego KBW
JW 1933 - 3 Rejonowa Baza Materiałowa (ul. Źródłowa 52)
JW 1936 - 41.Okręgowy Warsztat Remontu Samochodów (ul. Kątna 12)
JW 2158 - 8. Pułk KBW (1947-
JW 2257 - Centralny Magazyn Chemiczny (ul. Łąkowa 3/5)
JW 2259 - 39.Centralny Warsztat Remontu Samochodów (ul. Składowa 42)
JW 2283 - Centralny Warsztat Naprawkowy Umund. Obuwia, Renowacji Sprzętu Rymarskiego (ul. Sterlinga 26)
JW 2385 - 17.Okręgowy Skład Żywnościowy (ul. Jerzego 11)
JW 2556 - 7. Baza Lotnicza (1994-1999)
JW 2736 - 93.Okręgowy Skład Sanitarny (ul. Gdańska 162)
JW 2743 - Węzeł Łączności DOW Nr VI (ul. 11 Listopada 83)
JW 2753 - 102.Okręgowy Skład Samochodowy (ul. Jerzego 3)
JW 2824 - Dowództwo 8. Dywizji Piechoty (1946-1949)
JW 2873 - 34.Pułk Piechoty (1946-1949)
JW 2871 - Łódzki Pułk OT (Wiśniowa Góra)
JW 3097 - Pułk OT m. Łodzi (ul. 6 Sierpnia)
JW 3287 - 105.Centralny Skład Materiałów Budowlanych (ul. Cmentarna 9)
JW 3298 - 44.Centralna Składnica Mundurowa (ul. Cegielniana 52)
JW 3321 - Grupa Obrony Psychologicznej Zarządu Rozpoznania i WRE Sztabu Gen. WP
JW 3412 - 50.Warsztat Artyleryjski Remontu Traktorów / 1. Centr. Artyleryjskie Warsztaty Remontu Traktorów (pl. Leonarda 4)
JW 3425 - 63.Centralny Skład Materiałów Pędnych, Tary i Urządzeń (ul. Naftowa 7)
JW 3717 - Dowództwo Okręgu Wojskowego Nr VI (ul. 11 Listopada 83)
JW 3742 - 84.Okręgowy Skład Mundurowo-Taborowy (Łódź - Chojny)
JW 3824 - 26.Samodzielna Transportowo- Szkolna Kompania Samochodowa (ul. Sienkiewicza 78)
JW 3982 - Wydział / Oddział Informacji Dowództwa OW VI (ul. Gdańska 48)
JW 4058 - Wydział Informacji 8. DP
JW 4436 - Kompania Łączności DOW nr VI
JW 4474 - Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny
JW 4762 - 42 Batalion Łączności Specjalnej(Lublinek)
JW 4987 - Batalion Wartowniczy Nr 6 (ul Brzeźna 3)
JW 5024 - 38.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy /38.Garn. Punkt Zaopat. Technicznego
JW 5029 - Oddział WSW
JW 5963 - Dowództwo 25.Dywizji Kawalerii Powietrznej (1994-1999)
1. Brygada Zmotoryzowanej Piechoty (ul. Łąkowa 11)
Dowództwo Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego woj. łódzkiego (1945-1947)
 3. Specjalny Pułk Bezpieczeństwa KBW (1945)
14.Specjalny Pułk Bezpieczeństwa KBW (1945) - tylko w okresie formowania
4. Samodzielny Batalion Ochrony KBW (1945-1947)
3. Samodzielny Batalion Operacyjny KBW (1945-1947)
9. Samodzielny Batalion Łączności (1945)
15.Samodzielny Batalion Łączności (1945)
28.Kompania Łączności 8. DP (bn)
Baon Ochrony Lasów (ul. Andrzeja 7)
10.Samodzielna Kompania Strzelecka Okręgu (ul. Żeligowskiego 39)
5. Samodzielny Pluton Strzelecki Oddziału Informacji Dowództwa OW (ul. Gdańska 48)
3. Kompania Konwojowa KBW (1945-1946)
Skład Materiałowy Łódź 3. RBM (ul. Pryncypalna 94)
Garnizonowa Łaźnia, Pralnia i Punkt. Dezynfekcyjny (ul. Żeligowskiego 39)
Okręgowy Punkt Spędu Bydła Rzeźnego (ul. Jerzego)
6. Oddział Eksploatacyjny (ul. Cegielniana 67)
 Kompania Robocza DOW (ul. Łąkowa 11)
 Garnizonowy Węzeł Łączności
 20.Samodzielna Kompania Łączności WKO - Łódź
 Wydział ŻW (1990-2000) / Oddział ŻW (2000-2002) / Wydział ŻW (2002-2004) / Placówka ŻW (2004-2010) (ul. Źródłowa 52)

II. Szkoły, Ośrodki i Instytucje
1. Szkoły i Ośrodki Szkolenia
JW 2574 - Centralna Szkoła Oficerów Polityczno Wychowawczych (1945-1946) / Oficerska Szkoła
Polityczna (1946-1956) / Ośrodek Szkolenia Oficerów Politycznych (1956-1957) / Wojskowy Ośrodek Szkolenia Ogólnokształcącego nr 1 (1957-1961) / Ośrodek Szkolenia Oficerów Politycznych (1963-1977) / Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych (1977-(ul. 11 Listopada 63/ ul. Źródłowa)
Szkoła Podoficerów Łączności (ul. Napiórkowskiego 211)
JW 3817 - Wojskowo - Medyczna Szkoła Felczerów / Szkoła Młodszych Oficerów Służby Zdrowia (1946) / Oficerska Szkoła Instruktorów Sanitarnych (1946) / Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1946-1950) / Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego (1950-1958) (al. 1 - Maja)
 Szkoła Oficerów Poborowych (ul. Piotrkowska 249)
Wojskowa Akademia Medyczna (1958-2002) (Pl. Hallera 1)
 Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (2002-2010) / Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego (2010-nadal)
Centralny Ośrodek Szkolenia Języków Obcych (1977-1979) / Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych (1979-nadal) (ul. Źródłowa 52)

2. Administracja, infrastruktura i transport
Wojskowa Komenda Wojewódzka (1952-1964) / Wojewódzki Sztab Wojskowy (1964-1996) / Wojewódzki Sztab Wojskowy-Regionalny Sztab Wojskowy (1996-1999) / Wojewódzki Sztab Wojskowy (1999-nadal)
Rejonowa Komenda Uzupełnień Łódź Miasto (ul. Pomorska 18)
 Rejonowa Komenda Uzupełnień Łódź Powiat (ul. Pomorska 18)
 WKU Łódź (1975-1983)
WKU Łódź - 1 (1983-2010) / WKU Łódź (2011-nadal) (ul. 6.Sierpnia 104)
 WKU Łódź - 2 (1983-2010) (ul. A. Struga 65)
Komenda Miasta Łodzi (1945-1951) / Komenda Garn. Łódź (1951-?) (ul. Pomorska 21/ Brzeźna 3)
Areszt Garnizonowy (ul. Pomorska 21)
 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa (ul. Legionów 83) - zlikwidowana w 2009 roku
 Oddział Prokuratury Wojskowej przy Dyrekcji OKP (ul. Narutowicza 17)
 Wojskowe Biuro Emerytalne (ul. Legionów 83)
 Ekspozytura Głównego Sztabu Przewozów WP przy Dyrekcji PKP (ul. Śródmiejska 20)
Delegatura Komendy Komunikacji Wojskowej
Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo Budowlany (ul. Narutowicza 17)
Oddział Terenowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 Grupa Terenowa Rejonowego Zarządu Infrastruktury
 Wojskowa Administracja Koszar (ul. Źródłowa 52)
 Samodzielny Wydział Uzupełnień MSW

III. Inne
JW 3276 - Wojskowy Instytut Naukowo - Wydawniczy (ul. Sienkiewicza 22)
 Wojskowy Ośrodek Badawczo - Wdrożeniowy Służb Mundurowych (ul. Gdańska 89)
 Ekspedycja Głównego Zarządu Polityczno - Wychowawczego (ul. Narutowicza 27)
 36 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (ul. Legionów 83)
 74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (ul. Legionów 83)
 111.Przedstawicielstwo Wojskowe - Łódź
 Redakcja Gazety "Polska Zbrojna" (ul. Piotrkowska 151)
 Teatr Wojska Polskiego (1945-1949) (ul. Cegielniana 27)
 Wytwórnia Filmowa (ul. Narutowicza 90)
 Wojskowa Fabryka Mebli (ul. Wierzbowa 20)
 Dom Żołnierza DOW (ul. Przejazd 34)
 Klub Garnizonowy - zlikwidowany w 2010r (ul. Źródłowa 52)
 Okręgowy Hanwojsk. (ul. Piotrkowska 87)
 Handlowo - Zaopatrzeniowa Baza Okręgowa Hanwojsk. (ul. Piotrkowska 87)
 4. Okręgowy Szpital z Polikliniką (ul. Żeromskiego 113)
 Okręgowa Komisja Lekarska (ul. Żeromskiego 113)
 Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska (ul. Żeromskiego 113A)
 Pracownia Psychologiczna
 Okręgowe Duszpasterstwo (ul. Piotrkowska 2)
 Parafia Garnizonowa (ul. Św. Jerzego 9)
 Drukarnia Wojskowa (ul. Gdańska 130)

IV. Jednostki Wojsk Lotniczych / Sił Powietrznych
JW 1519 - 131.Stałe Warsztaty Lotnicze (1945-1946) / Warsztaty Stacjonarne Lotniczo - Remontowe Nr 1(1946-1947) / Lotnicze Warsztaty Nr 1 (1947-1951) / Lotnicze Warsztaty Remontowe Nr 1 (1951-1957) / Lotnicze Zakłady Remontowe Nr 1 (1957-1982) / Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 (1982-2008) / Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna (2008 - nadal) (pl. Leonarda 4 do 1952 roku / Lotnisko Lublinek nadal)
JW 1632 - 1 Samodzielny Inżynieryjno-Lotniczy Baon Lotniskowy (Lublinek)
JW 1637 - 4.Batalion Obsługi Lotniskowej (1945-1946)
 JW 2028 - Dowództwo 2. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowego - (PP 52214) (1946)
JW 2948 - 15.Terenowy Oddział Lotniskowy Łódź (1950-1956)
JW 3117 - 5. Szturmowy Pułk Lotniczy (Ruda Pabianicka) (1946-1948) - przeniesiony do m. Elbląg
JW 3629 - 2 Samodzielny Inżynieryjno-Lotniczy Baon Lotniskowy (Lublinek)
JW 4684 - Szkoła Specjalistów Remontowych Lotnictwa (1952-1957)
Dowództwo 2. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowego - (PP 27932) (1945-1946)
 18 Pułk Lotnictwa Cywilnego (Lublinek) (1945) - rozformowany
Port Lotniczy Łódź (Lublinek) (1945) - rozformowany
19.Stacjonarne Warsztaty Traktorze
 41.Samodzielna Kompania Łączności 2. BDLSz (1945-1946)
4. Samodzielna Kompania Łączności 2. PDLSz (1946)
2. Samodzielna Eskadra Łącznikowa 1.MKL (1945) - rozformowana
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości